KOVOŠANDA 
zámečnická výroba 


Získané dotace a podpory :

  • Projekt „Svářecí invertor s příslušenstvím“ byl podpořen v rámci 3. Výzvy MAS Šumavsko v Programu rozvoje venkova, Fiche 3 – Podnikatelé. Realizace projektu je plně v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumavsko „Živé a šťastné Šumavsko“. V rámci projektu došlo k pořízení vybavení do podnikatelské provozovny a díky realizaci projektových aktivit byla zvýšena efektivita výrobního procesu na straně žadatele.