KOVOŠANDA 
zámečnická výroba 


Získané dotace a podpory :

  • Projekt „Modernizace technologického vybavení“ byl podpořen v rámci 5. Výzvy MAS Šumavsko v Programu rozvoje venkova, Fiche 3 – Podnikatelé. Realizace projektu je plně v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumavsko „Živé a šťastné Šumavsko“. V rámci projektu došlo k pořízení kompresoru a notebooku a díky tomu bude žadatel schopen v budoucnu realizovat i složitější zakázky a rozšíří tak spektrum poskytovaných výrobků a služeb potenciálním zákazníkům.

  • Projekt „Pořízení užitkového vozu kategorie N1“ byl podpořen v rámci 5. Výzvy MAS Šumavsko v Programu rozvoje venkova, Fiche 3 – Podnikatelé. Realizace projektu je plně v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumavsko „Živé a šťastné Šumavsko“. V rámci projektu došlo k pořízení užitkového automobilu N1 a díky tomu bude žadatel schopen v budoucnu realizovat montáže v terénu bez nutnosti několikanásobného převozu materiálu a umožní mu to rozšířit spektrum poskytovaných výrobků a služeb potenciálním zákazníkům.

  • Projekt „Svářecí invertor s příslušenstvím“ byl podpořen v rámci 3. Výzvy MAS Šumavsko v Programu rozvoje venkova, Fiche 3 – Podnikatelé. Realizace projektu je plně v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumavsko „Živé a šťastné Šumavsko“. V rámci projektu došlo k pořízení vybavení do podnikatelské provozovny a díky realizaci projektových aktivit byla zvýšena efektivita výrobního procesu na straně žadatele.